VVS

VVS är ett samlingsnamn för värme, ventilation och sanitet. Arbetet som VVS-montör innefattar främst montering av rör. Samt system till dusch, disk och tvätt men yrket är ganska flexibelt. Yrket är ett traditionellt hantverkaryrke men har på senare år utvecklats hastigt med en hel del avancerad teknik. Idag använder man avancerad elektronik och datorer i VVS-systemen. Därför är det viktigt att man kan läsa ritningar men även ha kunskaper inom svetsning med gas samt TIG. VVS-montören arbetar inte bara med rör till de olika vattenförsörjningsledningarna utan även med element, varmvattenberedare, värmepumpar med mera. 

Den största delen av VVS-installationen i en byggnad omfattar inneklimatet. Vilket är den mest komplexa delen att utforma och installera. I övrigt har bostäder, oavsett om det är kontor eller sjukhus, ledningssystem som är väldigt lika varandra. Idag satsar man dessutom på att skapa energieffektiva inomhusmiljöer som gör jobbet lite mer avancerat.

Bakgrund

En VVS-montör har vanligtvis gått en treåring gymnasial utbildning. Utbildningen ger kunskap inom installation, service och underhåll av vattenledningssystem och värme. Många gymnasieskolor ger dessutom valmöjligheten att ha lärlingsutbildning. Vilket innebär att man får vara ute på ett företag ungefär halva gymnasietiden. För att få en fullständig yrkesexamen som VVS-montör skall man efter gymnasieåren arbeta som lärling på ett företag i 3400 timmar, vilket tar ungefär 2 år. När detta är genomfört kan man utföra gesällprov som är ett sista kunskapstest, för att slutligen få yrkesexamen. Den genomsnittliga lönen hos en färdigutbildad VVS-montör ligger på 31,000 kr. Detta är man efter de 3400 timmarna man måste spendera som lärling. I Sverige finns det cirka 1000 VVS-konsultföretag och kring 2000 VVS- entreprenadföretag.

Om man väljer att fortsätta studierna efter gymnasiet istället för att fortsätta sin lärlingsperiod är detta en möjlighet för att bredda sina kunskaper och få en yrkesinriktad specialutbildning på antingen högskola eller universitet. Man kan exempelvis läsa vidare till civilingenjör inom miljö och teknik. Eller program för samhällsbyggnad för att bli specialist inom VVS.

Problem

Ett problem inom VVS är att värme och ventilation inte är anpassat till det verkliga behovet. Orsaken till detta kan vara många olika saker men vanligen handlar det om felaktig montering, projektering eller dålig skötsel. Ofta beror detta på att man bytt syfte med en lokal och har därför inte längre en anpassat system. Detta kan gå åt både håll, antingen att det ventileras för mycket eller att det ventileras för mycket. Oavsett så försöker man ständigt hålla en effektiv miljöanpassad anläggning nu förtiden vilket leder till att man måste göra om systemet. Dessa svårigheter som uppstår inom VVS yrket gör jobbet kreativt. Man bör tycka att problemlösning är kul för att jobba som en VVS-montör. På en arbetsplats jobbar man som montör i olika arbetslag med en arbetsledare. På denna arbetsplats finns vanligen många andra hantverkare som utför sitt arbete som exempelvis snickare och målare. Det är därför bra att vara sammarbetsvänlig och social för att kunna trivas så bra som möjligt på arbetsplatsen. Jobbar man dock inom service och underhållsarbeten inom VVS så är man nästan alltid ensam hos kunden.

Att anlita företag inom VVS

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga om man behöver hjälp med VVS. Det kan också vara svårt att veta om det man behöver hjälp med innefattar VVS. Som husägare är det inte lätt att hålla koll på allt. Därför är det alltid bra att läsa på noggrant innan man tar några beslut. Exempelvis kan det vara bra att veta vad man ska tänka på när det gäller VVS-arbeten.

En sak som man alltid måste göra är att undersöka alla sina alternativ. Det finns ofta mer än ett företag i närheten som kan utföra det arbete som behövs. Då kan man dra nytta av att ta in offerter och prata med mer än ett företag. På så sätt kan man enkelt jämföra priser och även lära sig mer om arbetet som ska utföras. Man får också ett bättre helhetsperspektiv. På så sätt kan man samla in värdefull information som kan vara viktig när det är dags att välja. 

Det är också bra att göra en noggrann bakgrundskoll på företaget som man sedan väljer. På så sätt kan man ofta undvika att anställa oseriösa företag. Dessa arbeten är ofta kostsamma vilket gör att man gärna vill att de utförs på rätt sätt. Då vill man vara säker på att man anlitar riktiga proffs!

vvs, dusch