Industrihiss – hissar

För de som inte vet vad en industrihiss är så är det egentligen något väldigt enkelt. För med en industrihiss så menar man alla typer av hissar som används inom industrin. Det kan med andra ord vara exakt samma hiss som du har i lägenhetshuset du bor i. Så det behöver inte betyda att en industrihiss skiljer sig markant från de hissar du är van vid. Däremot håller de ofta en lite högre standard och kan lyfta större vikter. Då det inom industrin självklart krävs att hissarna kan bära en del. 

Däremot så är det som sagt inte ett måste att de ser ut på ett specifikt sätt. En industrihiss kan helt enkelt se ut på exakt samma sätt som vilken hiss som helst. Så det finns inga krav på utseenden för att en hiss ska kunna kallas för industrihiss.

En industrihiss ska också både till storlek och viktkapacitet kunna göra det jobbet som krävs på industrin. Ofta är den stora skillnaden att en industrihiss kan bära upp till tio gånger högre vikt än en vanlig hiss. Man kan också mena när man talar om en industrihiss en hiss som används på offentliga platser. För där behövs det ofta kunna åka mer än ett par personer åt gången. 

Vart behöver man en industrihiss någonstans? 

Man kan börja med det som namnet antyder och det är inom industrin. Då menar man fabriker och andra ställen där saker och ting tillverkas. Det är den främsta platsen där man behöver en industrihiss. Då en vanlig hiss sällan klarar av att bära lika mycket vikt så krävs det där en industrihiss. 

Det finns däremot flera andra ställen som kräver en industrihiss och där man inte alltid kan nöja sig med en vanlig hiss. På stora matvarubutiken så används ofta en industrihiss. Detta för att kunna hantera att både lyfta varor och personal på ett enkelt och effektivt sätt. Något som man inte kan göra utan att använda en hiss som klarar av tyngre vikter. 

Offentliga platser såsom museer och bibliotek kräver ofta att en industrihiss finns på plats. Då det ofta är betydligt fler besökare på en gång än i ett vanligt lägenhetshus. Det gör att man måste ha hissar som klarar av att bära upp till 10 besökare åt gången. Man behöver då också stora hissar som rymmer besökare med olika handikapp. Så därför används då industrihissar på sådana platser. 

Det är helt enkelt mycket smidigare och gör att besökarna enklare kan ta sig runt. 

Hur skaffar man en industrihiss? 

Om man inte redan har en industrihiss så kan det ibland vara värt att införskaffa en sådan. Beroende på vart den ska vara någonstans så kan det vara enklare eller svårare att installera den däremot. 

Man får helt enkelt kontakta olika installatörer och leverantörer av industrihissar. Man bör begära in offerter från flera olika för att hitta den billigaste lösningen. Något som inte alltid är så enkelt att hitta då det sällan går att få en ordentlig prisöversikt. Däremot så är det något man måste försöka få en översikt över så gott som det går. 

Olika sorters hissar

När det kommer till just hissar så finns det en stor mängd olika sorters hissar. Något som de flesta har ganska lite kunskap om. Troligtvis för att inte så många har en nära relation till just hissar. Den vanligaste typen av hissar för de flesta människor är den typen man ser i köpcentrum, sjukhus osv. Utöver dessa finns det många andra typer som fyller olika funktioner. Det finns trapphissar och plattformshissar exempelvis. De används ofta i hemmet, av personer som av någon anledning inte kan gå upp och ner för trappor. Det finns även varuhissar, vars uppgift är att transportera varor mellan våningsplan. 

industrihiss - hissar