Hur fungerar Isolatorer

Isolatorer är ett material som inte leder el vid normala spänningar men som vid väldigt höga sådana kan leda el. Den här typen av material som betecknas som isolatorer leder inte heller värme i någon större utsträckning.

Isolatorer används i stor utsträckning för att skydda människor från både hög värme och att de ska få el i sig. Isolatorer brukar vara gjorda i material som plast, glas eller gummi och är något som gör att vi kan ha el i hemmet utan att få el i oss.

För utan isolatorer så hade vi varit utlämnade helt och troligtvis så hade det varit betydligt fler skador från el och även värme än vad det är idag. De här ämnena som betecknas som Isolatorer är helt enkelt ett hjälpmedel för oss människor att överleva i den moderna värld vi lever i.

Hela avsikten med isolatorer är både att skydda människor men även för att det inte ska bli kortslutningar och andra elektroniska problem. Tänk dig själv en värld där nästan allt vi rör vid är strömledande och vilka konsekvenser det skulle få.

För utan isolatorer så hade vi aldrig kunnat ha den tekniska utveckling vi haft då det inte funnits något skydd mot el.

Isolatorer – vad används de till?

Isolatorer finns i nästan allt vi använder oss av dagligen. Från kastrullen som har gummi eller plasthandtag för att skydda oss mot värmen som alstras till mobiltelefonen som använder isolatorer för att skydda oss mot elen.

Bara en sådan sak som ett vanligt eluttag hade utan isolatorer varit förknippat med livsfara att röra eller använda sig av. Man kan tänka sig en värld där man behöver en elektronik försäkring, inte för att skydda sin elektronik utan för att skydda sig själv mot de skador som de hade åsamkat oss dagligen.

Idag används isolatorer i alla elektroniska komponenter men även när man drar elledningar och där man har stor värmeutveckling. Allt för att skydda oss människor men även för att förhindra bränder eller andra problem som hade kunnat uppstå.

Moderna isolatorer består oftast av plast eller keramiska material som porslin eller andra ämnen och man använder inte gummi på samma sätt som man brukade göra. Glas klassas visserligen som en isolator men används inte alls på det sättet som det brukade göra. Numera används det visserligen med en isolerande effekt i hemmet men inte till el på samma sätt som det brukade göra.

Principen bakom isolatorer

Principen bakom isolatorer bygger på att ämnena inte innehåller några elektroner och därmed kan materialet inte heller transportera sådana. Avståndet är även för stort för att elektroner ska exalteras och det finns helt enkelt inget som låter elen strömma igenom.

Dock så kan det som sagt vid väldigt höga spänningar leda el även genom isolatorer men bygger då på urladdningsprincipen. Vid normala spänningar däremot så finns det en ytterst liten möjlighet att isolatorer inte ska fungera som avsett.

Så man får helt enkelt tänka på att tack vare isolatorer så kan vi idag använda oss av el helt säkert.