Hur fungerar en rekryteringsprocess?

Rekrytering fungerar väldigt olika beroende på vad för typ av arbete det är och vilket företag som genomför rekryteringsprocessen, således är det svårt att svara på hur en rekryteringsprocess fungerar. I vanligaste fallen så är det så att annonser ligger uppe, antingen på företagets egen hemsida men även vanligt att de kan ligga på arbetsförmedlingen, Linkedin, Twitter eller andra webbportaler och sociala medier. För att söka en tjänst så brukar det vara så att man får skicka in sitt CV samt sitt personliga brev som antingen går till verksamhetens HR-avdelning eller till in inhyrd rekryteringsbyrå. Det är vanligt att större företag anlitar större rekryteringsbyråer för att genomföra den första sållningen av sökande.

Hur en rekryteringsprocess fortsätter efter detta är vanligtvis genom att de kandidater som sökt arbetet och passar in i ramen för de krav som verksamheten har, får komma in på en första intervju. Denna intervju kan som sagt fortfarande vara med en rekryteringsbyrå och behöver inte alls vara med verksamhetens interna HR-avdelning. Skulle det vara så att det är med en byrå så bestämmer denna ifall kandidaten skall gå vidare till att få träffa verksamheten och deras interna avdelningar för vidare intervjuer eller tester.

Bemanningspoolen arbetar med Rekrytering & Bemanning i Värnamo och Gislaved. Om du behöver hjälp med rekrytering till ditt företag så kan de hjälpa dig. De har lång erfarenhet inom branschen och jobbar nära med många företag i runtom i Värnamo och Gislaved.

Beroende på vilken typ av arbete som söks så ser rekryteringsprocessen väldigt olika ut. Skulle det vara så att man sökt ett väldigt teknisk arbete så som ett programmeringsarbete så är det inte helt ovanligt att man i tidigt skede får visa på sin kunskap genom programmeringstester. Andra tester som är vanligt förekommande vid rekrytering är personlighetstester samt logiska tester. Vissa processer sållar bort kandidater efter att man genomfört dessa tester för att man redan i det skedet kan se att profil inte skulle passa in på det eftersökta arbetet.

Vikten av en välfungerande rekrytering

För rekryterarna är det viktigt att se till så att man har en fungerande rekryteringsprocess. Det viktigaste här är att planera alla stegen i rekryteringsprocessen i förväg och i detalj. Det kan vara en stressig period med många intervjuer som ska genomföras under en kort tid så därför är det viktigt att planera in specifika klockslag för intervjuer och då är det bra att ha viss tid tillgodo mellan intervjuerna för att kunna sammanfatta. Ibland vill man ha med kollegor på intervjuerna och då är det viktigt att man ser till så att förmedla den önskan att ha med denna så att man så tidigt som möjligt planerar in detta. Genom bra genomförd planering så kan man på ett enkelt sätt lokalisera vilka tider som är lediga också för att kunna planera in andra eventuella kandidater eller se till så att kandidaterna har flera tider att välja mellan ifall denna skulle vara upptagen. Således slipper man risken att tappa en kandidat för att processen kanske tar för lång tid eller för att man inte har tillgång till tider som skulle passa båda parterna av rekryteringsprocessen.

I texten förklaras hur en rekryteringsprocess fungerar från både kandidaterna och rekryterarnas sida. Vad som kan tydliggöras är att det kan vara en stressig situation som kräver planering för att det ska kunna genomföras på ett bra sätt.