Att vara veterinär i Lerum

För att få lov att kalla dig veterinär måste du ha en legitimation. En veterinärlegitimation får du efter en avslutad veterinärutbildning. Din yrkeslegitimation utfärdas av jordbruksverket. Veterinärer i Lerum arbetar med medicinsk behandling av olika sorters djur. Det är inte ovanligt att en utbildad veterinär inriktar sig på ett eller flera djurslag. Vanliga inriktningar kan vara exempelvis hästar, smådjur eller lantbruksdjur som kossor och får etc.

En veterinär i Lerum arbetar även med besiktning av djur. Du kan till exempel behöva göra en besiktning av ditt djur när du ska teckna eller byta djurförsäkring. Detta är för att säkerhetsställa att djuret är i det skick som du uppger till ditt försäkringsbolag. Utöver försäkringsfrågan görs det även besiktningar av djur vid försäljningar av djur. För att du som köpare ska vara på den säkra sidan om du ska köpa exempelvis en häst. Bör du låta göra en besiktning av hästen innan köpet.

Idag finns det lite mer än 2000 yrkesverksamma veterinärer i Sverige. Detta enligt Sveriges Akademikers Centralorganisation, ofta förkortad som SACO. I Lerum finns det både veterinärer som arbetar på egna lite mindre kliniker. Men det finns även större djursjukhus där veterinärer arbetar.

Ett annat vanligt förekommande fenomen inom djursjukvården är att vissa veterinärkliniker erbjuder jouröppet eller jourvård. Det innebär att du när som helst på dygnet kan ringa till veterinären. Om ditt djur har råkat ut för något akut så att djuret behöver hjälp omgående. För övriga ärende rekommenderas du oftast att boka tid med din lokala veterinär i Lerum. Som exempelvis en rutinkontroll av ditt djur. På så sätt vet du och djurkliniken precis vilken tid du förväntas komma. Och vilket typ av djur du har med dig för att få den rätta personalen.

Vill du också bli veterinär?

Om du vill bli veterinär i Lerum måste du som tidigare nämnt ha en utbildning från universitetet. Man har dock möjlighet att utbilda sig utomlands och få en veterinärlegitimation på det sättet. Eftersom EU har gemensamma utbildningsregler. Vad man bör tänka på om man läser utbildningen utomlands är att man måste söka legitimation. Legitimationen får man söka i det landet man har tänkt arbeta i. Således behöver du som vill arbeta som veterinär i Lerum ansöka om legitimation i Sverige. Om du gick din veterinärutbildning utomlands.

Enligt SACO ligger lönen för en veterinär på 28.000–33.000kr med en vanlig utbildning. Men precis som med många andra yrken stiger lönen om du har någon form av specialistutbildning inom djursjukvården. Lönen ökar också i takt med att man samlar på sig mer erfarenhet av yrket. En nyutexaminerad tjänar inte lika mycket som någon som arbetat i många år.

Sammanfattningsvis är en veterinär ett yrke som innebär att du arbetar inom djursjukvården med medicinsk behandling av djur. Det är vanligt att man delar upp djuren i olika kategorier. För att veterinärerna ofta är specialiserade på en viss typ av djur. Exempel på en kategori är smådjur, det innebär allt ifrån hundar och katter till fåglar och marsvin. Oavsett vad du har för typ av djur så finns det en veterinär som kan behandla djuret.